ระงับการใช้งาน Youtube , Video Streaming และดูหนังฟังเพลง บนระบบ VDI